Biobased building

Disrupt the building sector!

Building sector in transition towards biobased

The Dutch building sector needs to decarbonise fast. The CO2 budget for housing construction in the Netherlands is depleting fast and probably gone in less than 3 years if we are changing not our buidling methods changing fast.

The Gideon Transition Tribe is a platform to increase the transition pace in the housing sector in the Netherlands. I participate in the Tribe called Carbon Budgetteers; aiming to inform Dutch municipalities about their remaining carbon budget and ways to improve on this

The best option to rapidly minimise the CO2 footprint of new building is to use biobased materials such as wood (CLT), straw and hemp.

More reading about Carbon Budget and biobased building

Most references in Dutch only

Bouwen binnen planetaire grenzen

Om hier concreter advies over te kunnen geven, heeft Rijkswaterstaat, in opdracht van het transitieteam Circulaire Bouweconomie, een verkenning naar de CO2-impact van de Nederlandse bouw laten uitvoeren door Copper8, Nibe, Metabolic en Alba Concepts. Deze studie komt voort uit deelstudies voor de woningbouw, utiliteitsbouw en GWW

Aanscherping milieu prestatie gebouwen

De aanscherping van de grenswaarde van de MPG is een stap in de juiste richting naar een toekomstbestendige bouwpraktijk. Diverse onderzoeken laten zien dat de nieuwe grenswaarde goed haalbaar is en niet tot noemenswaardige kostenstijgingen leidt. Deze aanscherping geeft perspectief aan opdrachtgevers, ontwikkelaars en bouwbedrijven om hun nieuwe bouwplannen op een meer duurzame manier te kunnen realiseren.

Carbon Cost tool Levs architects

De Carbon Cost Tracker van LEVS is een all-in-one tool om realistische oplossingen voor het verkleinen van de klimaatimpact van een gebouw te vinden. Met de tool verkennen we in korte tijd de basisparameters van een ontwikkelopgave en krijgen we direct inzicht in de relatie tussen kwalitatieve plattegronden, BVO/GO, CO2 en bouwkosten.

Carbon ontwerptool Orga architect

De hedendaagse bouwtechniek maakt het mogelijk om zowat alles te bouwen met materialen die carbon uit de lucht halen. We maken constructies van hout, isoleren met natuurlijke vezels en de keuzes voor biobased afwerkingen zijn talrijk. Zelfs met beton zet men heel langzaam stappen. Dat zal ook moeten want CO2 opslag of ‘embodied carbon’ weegt zwaar in de strijd tegen klimaatverandering en de gebouwde omgeving kan op die manier van oorzaak omslaan naar een oplossing.